Danh bạ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Văn Phòng Bộ
Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt
Điện thoại: 38695144; 38697215
Fax: 38694085
E-mail: bogddt@moet.edu.vn; vanphongbo@moet.edu.vn
Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương
Điện thoại: 38681292 E-mail: pnphuong@moet.edu.vn

2. Văn phòng Ban cán sự Đảng
Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Lê Phương Hồng
Điện thoại: 38681833 E-mail: lphong@moet.edu.vn
3. Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hải
Điện thoại: 38694794 E-mail: nqhai@moet.edu.vn
4. Vụ Thi đua Khen thưởng
Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Vụ trưởng Nguyễn Văn Vui
Điện thoại: 36230756 E-mail: nvvui@moet.edu.vn
5. Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM
Điện thoại: (8)38290396
Fax: (8)38242066; (8)38239021
E-mail: vp2@moet.edu.vn
Vụ trưởng, Giám đốc Hà Hữu Phúc
Điện thoại: (08)38231251 E-mail: hphuc@moet.edu.vn
6. Vụ Giáo dục Đại học
Điện thoại: 38692392; 38681386
Fax: 38681550, 38694905
E-mail: vugddh@moet.edu.vn; vugddh@moet.gov.vn
Quyền Vụ trưởng Nguyễn Thị Kim Phụng
Điện thoại: 38691839 E-mail: ntkphung@moet.edu.vn
7. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp
Điện thoại: (4)38694995
Fax: (4)38694995
E-mail: gdcn@moet.gov.vn; gdcn@moet.edu.vn
Vụ trưởng Hoàng Ngọc Vinh
Điện thoại: 38694919 E-mail: hnvinh@moet.gov.vn; hnvinh@moet.edu.vn
8. Vụ Giáo dục Trung học
Điện thoại: (04)38697285
Fax: (04)38695711; (4)38697285
E-mail: vugdtrh@moet.edu.vn; vugdtrh@moet.gov.vn
Vụ trưởng Vũ Đình Chuẩn
Điện thoại: 38695711 E-mail: vdchuan@moet.edu.vn
9. Vụ Giáo dục Thường xuyên
Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt
E-mail: vugdtx@moet.edu.vn; vugdtx@moet.gov.vn
Vụ trưởng Nguyễn Công Hinh
Điện thoại: 38693228 E-mail: nchinh@moet.eduvn
10. Vụ Giáo dục Tiểu học
Fax: (4)38681079
E-mail: vu_gdth@moet.gov.vn
Vụ trưởng Phạm Ngọc Định
Điện thoại: 36230762 E-mail: pndinh@moet.edu.vn
11. Vụ Công tác học sinh, sinh viên
Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt
Điện thoại: 38681598; 38694916
Fax: 38681598; 38694916; 38694029; 38684485
E-mail: vucthssv@moet.gov.vn; vucthssv@moet.edu.vn
Vụ trưởng Ngũ Duy Anh
Điện thoại: 38684765 E-mail: ndanh@moet.edu.vn
12. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt
Điện thoại: (4)38680801
Fax: (4)38680801
E-mail: vukhtc@moet.edu.vn; vukhtc@moet.gov.vn
Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Vũ
Điện thoại: 38681370 E-mail: nnvu@moet.edu.vn
13. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Điện thoại: 38692393; Văn thư 38692393
Fax: (4)38684272
E-mail: vukhcn@moet.gov.vn
Vụ trưởng Lê Trọng Hùng
Điện thoại: 38691400 E-mail: tronghung@moet.edu.vn
14. Vụ Hợp tác Quốc tế
Fax: (4)38694243
E-mail: vuhtqt@moet.gov.vn; vuhtqt@moet.edu.vn
Vụ Trưởng Nguyễn Xuân Vang
15. Vụ Giáo dục Mầm non
Điện thoại: 38684668; 38684667
E-mail: vugdmn@moet.edu.vn; vugdmn@moet.gov.vn
Vụ trưởng Nguyễn Bá Minh
Điện thoại: 38684669 E-mail: nbminh@moet.edu.vn
16. Vụ Pháp chế
E-mail: vupc@moet.edu.vn; vupc@moet.gov.vn
Vụ trưởng Lê Thị Kim Dung
Điện thoại: 38681028 E-mail: ltkdung@moet.edu.vn
17. Vụ Giáo dục Quốc phòng
Điện thoại: 38684158
Fax: 38684158
E-mail: vugdqp@moet.edu.vn; vugdqp@moet.gov.vn
Vụ trưởng Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh
Điện thoại: 38694982;069562261, Fax: 38694982 E-mail: ntminh@moet.edu.vn
18. Vụ Tổ chức Cán Bộ
E-mail: vutccb@moet.edu.vn; vutccb@moet.gov.vn
Vụ Trưởng Trịnh Xuân Hiếu
19. Vụ Giáo dục Dân tộc
E-mail: vugddt@moet.edu.vn; vugddt@moet.gov.vn
Vụ trưởng Trần Ngọc Sơn
20. Thanh Tra
Fax: (4)38693145
E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn
Chánh TT Nguyễn Huy Bằng
Điện thoại: 38684764 E-mail: nhbang@moet.edu.vn
21. Cục Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: số 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 38695712, 36230483, 36230484
Fax: 38693712
E-mail: CucCNTT@moet.edu.vn
Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải
Điện thoại: 38695718 E-mail: nshai@moet.edu.vn
22. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Điện thoại: 38693686, 39747108,
Fax: 38683892; 38683700; 39747107
E-mail: Cuckt&kd@moet.edu.vn
Cục trưởng Mai Văn Trinh
Điện thoại: 38693686 E-mail: mvtrinh@moet.edu.vn
23. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Địa chỉ: Tòa nhà 8c, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 36230702
Fax: 36230602
E-mail: cucng@moet.edu.vn; cucng@moet.gov.vn
Cục trưởng Hoàng Đức Minh
Điện thoại: 36231420 E-mail: hdminh@moet.edu.vn
24. Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Địa chỉ: Tòa nhà 8c, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 36230702
Fax: 36230602
E-mail: cucng@moet.edu.vn; cucng@moet.gov.vn
Cục trưởng Nguyễn Đức Thái
Điện thoại: 38693227 E-mail: ndthai@moet.edu.vn
25. Cục Đào tạo với nước ngoài
Điện thoại: (04)39335795
Fax: (04)39335491
Cục Trưởng Phạm Quang Hưng

Đơn vị trực thuộc Bộ (theo NĐ32)

26. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: 39423108
Fax: 38221521
Viện trưởng Trần Công Phong
Điện thoại: 382202639 E-mail: tcphong@moet.edu.vn
27. Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: 39423108
Fax: 38221521
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Lê Hương
Điện thoại: (04) 3623 0107 E-mail: ntlhuong @ viasm.edu.vn
28. Tạp chí Giáo dục
Địa chỉ: Số 4 Trịnh Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: 37345362; 37345363
Fax: 37345363
P.Tổng Biên tập Lê Thanh Oai
Điện thoại: 0912144948 E-mail: ltoai@moet.edu.vn
29. Báo Giáo dục và Thời đại
Địa chỉ: 29B Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: 38241781
Fax: 39345611
E-mail: gđt@fpt.vn
Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Nam
Điện thoại: 39369801 E-mail: nnnam.baogdtd@moet.edu.vn

Đơn vị trực thuộc khác

30. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (8)38232174; (8)38245618
Fax: (8)38232175
E-mail: vnseameo@hcm.vnn.vn
Giám đốc Hồ Thanh Mỹ Phương
Điện thoại: 38245618 Số máy lẻ: 232 E-mail: htmphuong@moet.edu.vn
31. Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học
Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điện thoại: 38253382; 39334464; 39334465
Fax: 38259998
Viện trưởng Chu Tuấn Hạ
Điện thoại: 39333138
32. Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài
Địa chỉ: Nhà B7 Bis Bách khoa
Fax: 38695974
33. Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực
Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông - Hà Nội
Điện thoại: 38262018
Fax: 38269466
E-mail: trungtamhotrodaotao@moet.edu.vn
Giám đốc Phạm Văn Sơn
Điện thoại: 39333985 E-mail: pvson@moet.edu.vn
34. Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài
Địa chỉ: 14 Lê Thánh Tông
Điện thoại: 39330455, 39330454, 39332021
Fax: 38260087
E-mail: cepece@cepece.edu.vn
Giám đốc Đào Thị Hà Ninh
Điện thoại: 39334011 Số máy lẻ: 202 E-mail: haninh@vied.vn
35. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam
Địa chỉ: Số 33C Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38246767
E-mail: seameocelll@vnn.vn
Giám Đốc Lê Huy Lâm
Điện thoại: 38246767 E-mail: director@seameolll.org
36. Trung tâm sinh viên Quốc tế
Địa chỉ: Nhà B7 Bis Bách khoa
Fax: 38695974
Phó TP QLLHS Phạm Huy Thông
Điện thoại: 38681629
37. Phân viện Puskin
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Fax: 04-38344520
Phó GĐ Nguyễn Thị Thu Đạt
Điện thoại: 38459605 E-mail: nttdat@moet.edu.vn
38. Học viện Quản lý Giáo dục
Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 38643352
Fax: 38641802
E-mail: hvqlgd@niem.edu.vn
Chánh VP Phạm Xuân Hùng
Điện thoại: 38642196 E-mail: pxhung-niem@moet.edu.vn
39. Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38291718
Fax: (08)38296336
Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Tế
Điện thoại: (08)38223200 E-mail: nguyenxuante@yahoo.com

Các dự án

40. Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2
Địa chỉ: 108 Phố Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.37836101
Fax: 04.37833030
E-mail: duanthpt2@gmail.com
Giám đốc Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại: 0916285555
41. Dự án xây dựng trưởng đại học Việt Đức
Địa chỉ: 12A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0439388636
Fax: 04.39378049
P.Giám đốc Huỳnh Khắc Điệp
Điện thoại: 39388623 Số máy lẻ: 1000 E-mail: hkdiep@moet.edu.vn
42. Dự án Xây dựng trường đại học khoa học và công nghệ Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: 04.36231663
Fax: 04.36231659
Vụ trưởng/Giám đốc Nguyễn Văn Ngữ
Điện thoại: 0915175864 E-mail: nvhuu@moet.edu.vn
43. Tổ Thường trực chỉ đạo và Kiểm tra chương trình
Địa chỉ: Phòng 808, tầng 8, Số 49 Đại Cồ Việt
Điện thoại: (4)38693252; (4)38692397; (4)338694794; (4)38694795
Fax: (4)38681599; (4)38694085
44. Dự án phát triển bền vững CTĐT kỹ sư chất lượng cao giai đoạn 2013-2017
Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39366414/15
Fax: 04.39366416
E-mail: pfiev@moet.edu.vn
45. Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
Địa chỉ: 193 C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39741541
Fax: 04.39741480
Giám đốc Đào Ngọc Nam
Điện thoại: 397471177 E-mail: dnnam@moet.edu.vn
46. Chương trình đảm bảo chất lượng GD trường học
Địa chỉ: 26b Vân Hồ I, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39747926
Fax: 04.39747575
E-mail: seqap@moet.edu.vn
Phó Vụ Trưởng,Giám đốc Trần Đình Thuận
Điện thoại: 39747928 E-mail: tdthuan@moet.edu.vn
47. Chương trình phát triển giáo dục trung học
Địa chỉ: 25A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.36231241
Fax: 04.36231250
E-mail: sesdp@vnn.vn
Phó Giám đốc Vũ Anh Cường
Điện thoại: 36231241 E-mail: vacuong@moet.edu.vn
48. Bộ phận TT đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông
Địa chỉ: P112, Nhà B, Cơ quan Bộ GD&ĐT
Điện thoại: 04.36687040
Trưởng bộ phận thường trực Đào Văn Ninh
Điện thoại: 0985853386 E-mail: dvninh@moet.edu.vn
49. Dự án các Đại học xuất sắc
Địa chỉ: P112, Nhà B, Cơ quan Bộ GD&ĐT
Điện thoại: 04.36687040
Thứ trưởng/Giám đốc Bùi Văn Ga
Điện thoại: 38692250 E-mail: bvga@moet.edu.vn
50. Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B7bis, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.36231076
Fax: 04.38682133
Thứ trưởng/trưởng ban Nguyễn Vinh Hiển
Điện thoại: 38681520 E-mail: nvhien@moet.edu.vn

Các loại đơn vị khác..

51. Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: Trịnh Hoài Đức, Hà Nội
Fax: 38433693
Chánh VP Nguyễn Ngọc Ân
Điện thoại: 38489308 E-mail: nnan@moet.edu.vn
52. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Số 17 Tạ Quang Bửu (tầng 2), P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (4)38697943
Fax: (4)38680806
E-mail: hoidonggiaosunhanuoc@hn.vnn.vn
Bộ trưởng/Chủ tịch Phạm Vũ Luận
Điện thoại: 38684046 E-mail: pvluan@moet.edu.vn
53. Hội Khuyến học Việt Nam
Địa chỉ: 15 ngõ 6A - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
E-mail: khuyenhoctw@fpt.vn
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm
Điện thoại: 37726150
54. Hội Cựu Giáo chức Việt Nam
Địa chỉ: P201 Nhà VIII-c, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội
Điện thoại: 38684680
E-mail: trunguonghoi_cgcvietnam@yahoo.com
Chủ tịch Phạm Minh Hạc
Điện thoại: 38684680
55. Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập
Địa chỉ: Số 82 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Chủ tịch Trần Hồng Quân
Điện thoại: 62934220
56. Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 202 Nhà VIII-C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội
Fax: 38684692
Chủ tịch Lê Hoàng Hảo
Điện thoại: 38684692
57. Hội đồng Quốc gia Giáo dục
Địa chỉ: Phòng 202 Nhà VIII-C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội
Fax: 38684692
VT- Chánh văn phòng Trần Đình Châu
Điện thoại: 36230142 E-mail: trinhdinhchau@moet.edu.vn

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Huan Nguyen" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét